Εκτύπωση

12η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης

Όλοι οι δρόμοι, όλα τα μονοπάτια, όλα τα μυστικά περάσματα οδηγούν εδώ, στη Θεσσαλονίκη. Βαδίζω κι ο αέρας μυρίζει φρεσκοτυπωμένα βιβλία! Η γιορτή ξεκινά κι εμείς θα είμαστε εκεί!

Παιδική-Εφηβική Γωνιά / Πρόγραμμα Εκδηλώσεων:
http://thessalonikibookfair.gr/img/cms/programma_paidiko_new_1.pdf

Πρόγραμμα Εκδηλώσεων 12ης ΔΕΒΘ:
http://thessalonikibookfair.gr/el/program