Εκτύπωση

Φιλολογικό εγχειρίδιο

Το παρόν βιβλίο αποτελεί ένα εγχειρίδιο μελέτης της Ιστορίας της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας και αποσκοπεί στην όσο το δυνατόν καλύτερη προετοιμασία των φιλολόγων για το διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π των εκπαιδευτικών.

Το πρώτο μέρος του βιβλίου απαρτίζεται από τρία κεφάλαια, τα οποία στο σύνολό τους περιέχουν 220 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών. Το πρώτο κεφάλαιο περιλαμβάνει 70 ερωτήσεις που αναφέρονται στα έργα και τους εκπροσώπους της Αρχαϊκής περιόδου. Οι 110 ερωτήσεις του δεύτερου κεφαλαίου αναλύουν τα είδη της δραματικής ποίησης και του πεζού λόγου της Κλασικής περιόδου εστιάζοντας στα χαρακτηριστικά και τις καινοτομίες των ποιητών και των πεζογράφων της. Τέλος, το τρίτο κεφάλαιο περιέχει 40 ερωτήσεις που επικεντρώνονται στα έργα και τους εκπροσώπους της Αλεξανδρινής και της Ρωμαϊκής περιόδου. Οι ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών οργανώνονται σε 22 τεστ προσομοίωσης και έχουν συνταχτεί με βάση τη μορφή και το ύφος των θεμάτων που τίθενται στο διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π. Στο τέλος κάθε τεστ δίνονται οι σωστές απαντήσεις, οι οποίες συνοδεύονται από εύστοχες παρατηρήσεις, σχεδιαγράμματα και επεξηγηματικά σχόλια φωτίζοντας λεπτομέρειες που θεωρούνται απαραίτητες.

Το δεύτερο μέρος περιέχει θέματα του 4ου ερωτήματος του γνωστικού αντικειμένου της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας από παλαιότερους διαγωνισμούς του Α.Σ.Ε.Π.

Απώτερος στόχος του βιβλίου είναι να οργανώσει μεθοδικά τη μελέτη σας και να σας διδάξει τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να αντιμετωπίζετε τις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών. Κάθε έργο, κάθε ποιητής ή πεζογράφος μπορεί να αξιοποιηθεί με πολλούς διαφορετικούς τρόπους και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό το να κατανοήσετε εκ των προτέρων τη φιλοσοφία των ερωτημάτων που καλείστε να απαντήσετε στον εν λόγω διαγωνισμό.

Σας εύχομαι καλή επιτυχία

Εύη Νικολαΐδου